Team 360 är en dig­i­tal byrå i hjär­tat på Värm­land som ger dig möj­lighet att använ­da dig av möj­ligheter­na ifrån 3d/360 fotografer­ing och filmn­ing. Vi ska­par virtuel­la rund­tur­er, utställ­ningar och upplevelser. Låt dina kun­der, medar­betare och besökare ta del av real­is­tiska miljöer.

Tjänster.

01 Planering & Produktion
02 Integration

Tjänster.

Vi tar hand om hela pro­duk­tion, från råd­givn­ing och idé, planer­ing , pro­duk­tion och implementering

Bakgrund

Idén till dig­i­tal­byrån Team 360 föd­des ur en annan verk­samhet på framkan­ten som Heiko Bub­holz är med och driver.

Last­cykel­spe­cial­is­ten Bulten Bike har bliv­it en ledande aktör inom bran­schen ock­så tack vare använd­nin­gen av dig­i­talis­er­ings möj­ligheter. För att möjlig­göra för fler att före­taget pro­duk­ter och tjän­ster gjordes förs­ta försök med 360 miljöer med Bulten Bikes pro­duk­ter i fokus och Karl­stad och Värm­land som bak­grund och inramn­ing. Inget slår att uppl­e­va pro­duk­ter och miljöer i egen per­son. Men 360 bilder och filmer är näst bäs­ta sätt att vara få upplevelse.

Med dig­i­tal­byrån Team 360 tar vi idé och kon­cept vidare och öpp­nar för fler bran­sch­er och aktör­er att ta till­vara på möj­ligheter­na som tekniken erbjuder.

Bulten-gänget-2

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary.

It uses a dic­tio­nary of over 200 Latin words, com­bined with a hand­ful of mod­el sen­tence struc­tures, to gen­er­ate Lorem Ipsum which looks rea­son­able. All the Lorem Ipsum gen­er­a­tors on the Inter­net tend to repeat pre­de­fined chunks as necessary

pexels-photo-870903

Beautifully crafted web & mobile app.

It uses a dic­tio­nary of over 200 Latin words, com­bined with a hand­ful of mod­el sen­tence struc­tures, to gen­er­ate Lorem Ipsum which looks reasonable.

All the Lorem Ipsum gen­er­a­tors on the Inter­net tend to repeat pre­de­fined chunks as nec­es­sary, mak­ing this the first true gen­er­a­tor on the Internet

0
Happy Clients
0
Projects
0
Awwards
0
Employees

Let’s build something great together!